Concursul de planuri de afaceri

Ați pregătit planul de afaceri pentru obținerea subvenției? Aveți timp să-l depuneți între 22.07.2022-16.08.2022, ora 17:00

Regăsiți, în cele ce urmează, calendarul activităților, lista documentelor necesare, precum și metodologia de evaluare și selecție.

1. Depunerea planurilor de afaceri 22.07.2022-16.08.2022, ora 17:002.

2. Evaluarea și Selectarea planurilor de afaceri 17.08. – 19.08.2022.
3. Publicarea rezultatelor concursului 22.08.2022.
4. Depunerea Contestațiilor 23.08.2022-24.08.2022, ora 17:00
5. Publicarea rezultatelor finale 30.08.2022.

Procesul de selectie este pregatit astfel incat sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva, care sa respecte prevederile schemei de minimis, ale Ghidul Solicitantului Conditii Generale POCU 2014 – 2020si ale legislatiei aplicabile.