Cum contribuie proiectul la reducerea stigmatizării sociale  

Lipsa ocupării în rândul tinerilor este o problemă serioasă cu care se confruntă societatea în prezent. Mulți tineri se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă, iar această situație poate duce la stigmatizare socială. Stigmatizarea îi afectează pe tineri nu doar din punct de vedere emoțional, ci și în ceea ce privește șansele de a-și construi o carieră și de a-și realiza potențialul. Pentru putea crea o societate mai echitabilă și inclusivă devine astfel esențiala reducerea stigmatizării sociale asociate lipsei ocupării în rândul tinerilor.

Când spunem stigmatizarea socială ne gândim la acel proces prin care o anumită caracteristică sau trăsătură a unei persoane devine motiv de dispreț sau excludere socială. În cazul tinerilor fără loc de muncă, aceștia sunt etichetați drept leneși, incompetenți sau nesociabili. Acest tip de stigmatizare îi afectează atât pe plan personal, cât și pe plan profesional, îngreunându-le accesul la oportunități și creându-le un cerc vicios dificil de întrerupt.

Proiectul „Intervenţie integrată pentru tinerii NEETs din regiunea Centru” abordează această problemă a lipsei ocupării în rândul tinerilor. Oferim alternative de educație formală pentru a evidenția faptul că situația în care sunt tinerii acum nu este întotdeauna rezultatul lenei sau incompetenței. Milităm pentru înțelegerea faptului că piața muncii poate fi dificilă și că tinerii au nevoie de sprijin și oportunități pentru a-și găsi un loc de muncă potrivit.

Un alt aspect important în cadrul proiectului o constituie formarea profesională. Prin investiții în programe de instruire și reconversie profesională, tinerii pot obține competențele necesare pentru a-și găsi un loc de muncă. Aceste programe ar trebui să fie adaptate nevoilor pieței muncii și să ofere sprijin în identificarea oportunităților de angajare.

Măsurile integrate din cadrul proiectului au acoperit și încurajarea antreprenoriatului și a inițiativelor tinerilor. Am oferit sprijin financiar și consultanță pentru tinerii care au dorit să-și înceapă propria afacere și au aplicat la concursul de planuri de afaceri. Promovarea unei culturi a inovării și a antreprenoriatului poate ajuta la schimbarea percepțiilor negative asupra tinerilor fără loc de muncă.